Azərbaycan Respublikası, AZ 1130

Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti, 161

Tel.: (+99412) 562-18-74

fax: (+99450) 561-90-46

e-mail: arxiv@presarchive.gov.az