Hörmətli istifadəçi! Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin İctimai-Siyasi Sənədlər Arxivinin rəsmi internet səhifəsinin hər bir istifadəçisi Arxivə elektron müraciət göndərmək, Ərizə, Şikayət, Sorğu və Təkliflərini bildirmək imkanına malikdir.

Müraciətlər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin İctimai-Siyasi Sənədlər Arxivinin fəaliyyət istiqamətinə uyğun olmalıdır :

  • Elektron müraciət formasında qeyri-dəqiq və nəzakətsiz məlumatların əks olunması müraciətin cavablandırılmaması ilə nəticələnəcəkdir;
  • Elektron formada daxil olan müraciətlər qanunvericiliyə müvafiq surətdə baxılaraq cavablandırılacaqdır.

Elektron müraciətdə qoşma fayllar olmamalıdır. Mətni uzun olan məktublar, sənəd surətləri, fotoşəkillər və yol verilən digər əlavələr Siyasi Sənədlər Arxivinin E-mail:  arxiv@presarchive.gov.az ünvanına və ya adi poçtla bu ünvana göndərilməlidir:

  • Azərbaycan Respublikası, Bakı, Az 1130, Azadlıq prospekti, 161.
  • Elektron müraciətlər iş günləri saat 09:00-dan 18:00-dək göndərilməlidir.